Copyright 2022 - Marathon Motor Engineering Ethiopia

ሳሪስ በሚገኘው በዋናው መስሪያቤታችንና በመገጣጠሚያ ፋብሪካ ቅጥር ግቢያችን

ሳሪስ በሚገኘው በዋናው መስሪያቤታችንና በመገጣጠሚያ ፋብሪካ  ቅጥር ግቢያችን ከዚህ በታች የተመለከተውን ክቡራን ደንበኞቻችን እንዲተገብሩልን በታላቅ አክብሮት፣ ፍቅር እና አደራ ጭምር ነው፡፡

መልካሙ አሰፋ
መስራች ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር

 Covid message

Write comment (0 Comments)

ኩባንያችን ሁሌ “አዳዲስ ሀሳቦችንና አሰራሮችን ይተገብራል”::

አንድ ሀሳብ ፍጹም ብቸኛ የመፍትሔ አካል ነው ብሎ አያምንም፡፡

በመሆኑም ለኩባንያችን የሃንዳይ ማራቶን ሞተር ቤተሰብን ማዕከል ያደረገ እና እርሶን ይበልጥ ለማገልገል አበክረን እንሰራለን፡፡

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ፡፡  

መልካሙ አሰፋ

መስራች ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር