Copyright 2024 - Marathon Motor Engineering Ethiopia

ኩባንያችን ሁሌ “አዳዲስ ሀሳቦችንና አሰራሮችን ይተገብራል”::

አንድ ሀሳብ ፍጹም ብቸኛ የመፍትሔ አካል ነው ብሎ አያምንም፡፡

በመሆኑም ለኩባንያችን የሃንዳይ ማራቶን ሞተር ቤተሰብን ማዕከል ያደረገ እና እርሶን ይበልጥ ለማገልገል አበክረን እንሰራለን፡፡

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን አገልግሎቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ፡፡  

መልካሙ አሰፋ

መስራች ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር