Copyright 2020 - Marathon Motor Engineering Ethiopia

ሳሪስ በሚገኘው በዋናው መስሪያቤታችንና በመገጣጠሚያ ፋብሪካ ቅጥር ግቢያችን

ሳሪስ በሚገኘው በዋናው መስሪያቤታችንና በመገጣጠሚያ ፋብሪካ  ቅጥር ግቢያችን ከዚህ በታች የተመለከተውን ክቡራን ደንበኞቻችን እንዲተገብሩልን በታላቅ አክብሮት፣ ፍቅር እና አደራ ጭምር ነው፡፡

መልካሙ አሰፋ
መስራች ዋና ስራ አስፈጻሚ እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር

 Covid message

f t g m